Over het platform

Het platform is opgezet door het CAOP en Mooi Jong. Juist deze unieke samenwerking biedt handvatten en kansen om praktijk te koppelen aan beleidsvraagstukken. Mede hierdoor kunnen trajecten sneller en effectiever worden ingezet.

Benieuwd naar de plannen of activiteiten van de samenwerkingspartijen? Of wil je meewerken aan dit initiatief neem dan contact met ons op:
info@platformzij-instroom.nl

Naar boven