Opleiden op maat

Voor jongeren kent het huidige beroepsonderwijs en hoger onderwijs doorlopende leerlijnen om een diploma te halen. Om volwassenen een kans te bieden als zij-instromer, is een flexibele route gewenst die uitgaat van competenties die zij al hebben verworven in de praktijk.

Landelijk gedragen systeem

Er zijn vele routes die leiden naar een baan in het onderwijs. Een aantal opleidingen bieden op dit moment het flexibel opleiden van zij-instromers aan. Het is noodzakelijk om te komen tot een landelijk gedragen systeem van herkenbare leereenheden, zodat de verschillende routes eenzelfde erkenning krijgen van werkgevers. De leereenheden zijn zowel bruikbaar om vast te stellen wat een medewerker al kan, als voor een logische vervolgstap voor het leren in de praktijk. Hierdoor hoeven zij-instromers alleen de eenheden te volgen die zij nog niet beheersen. Zo wordt aangesloten bij hun opleidingsbehoefte: dat wat nodig is om hun werk goed te doen en verder te groeien.

Ben je benieuwd hoe het platform zij-instroom kan ondersteunen bij het ontwikkelen van opleiden op maat? Neem ​contact ​met ons op!

Case onderwijs op maat in de zorg

In de gehandicaptenzorg zijn goede ervaringen opgedaan met onderwijs op maat. Voor verschillende werkzaamheden en kerntaken in de langdurende zorg is beschreven en erkend welke leerresultaten hiervoor nodig zijn. Aan de hand van deze leerresultaten zijn in de gehandicaptenzorg leerroutes ontwikkeld voor specifieke taken. Dit zijn routes waarbij praktijkleren, leren op afstand en leren in groepsverband slim worden gecombineerd. Medewerkers kunnen de routes volgen in hun eigen tempo.

Leerresultaten maken niet alleen duidelijk waarvoor de medewerker inzetbaar is, maar ook wat hij of zij in een leerrijke werksituatie nog kan leren. Met de leerroutes bied je als sector dus perspectief aan zowel mensen die in de zorg willen komen werken als werknemers die door willen groeien naar een andere functie. Aan zij-instromers én aan doorstromers.

Naar boven